மாயம் என்று தெரிந்தும் மயங்குது மனம் வானவில்

உழைப்பவர்களின்
ஊதியமெல்லாம்
வியர்வையோடு கரைய
ஊழல் செய்கின்றவன்
வாழ்க்கை எல்லாம் மாடி வீடுகளாக
வளர்ந்துக்கொண்டிருக்கு
ஆசை படுவதெல்லாம்
நிறைவேறுவதில்லை
நிறைவேறாதவை எல்லாம்
நன்மைக்கே என்று….
மனதை தேற்றிக்கொள்வோம்
நாளை….
கனவைபோன்றது
இன்றைய
நிஜத்தை ரசித்திடு
எதிர்ப்பவரிடம்….
துணிந்து நில்
மதிப்பவரிடம்….
பணிந்துச்செல்
புகழ்ந்தால் மயங்காதே….
இகழ்ந்தால்
தளராதே….
மாயம் என்று
தெரிந்தும்
மயங்குது மனம்
வானவில்
வாழ…
வழியில்லையென்று
புலம்பாதே
நீ பயணித்துக்கொண்டிருப்பது
தான்…
உன் வாழ்க்கையென்று முன்னேறு
சிரித்து கொண்டே இரு….
வலிகள் கூட விலகி கொள்ளும்….
நல்லவனா இருந்தா
கடைசி வரை நல்லவனாவே இருக்கலாமே
தவிர நல்லா இருக்க முடியாது…
வீட்டில் உள்ளவர்களை
அறிவினால் அளவிடுவதும்…!
வெளியாட்களை அன்பினால்
அளவிடுவதும் முட்டாள்தனம்…!