துன்பப் படுபவர்களுக்கு உதவுபவன், இறைவனுக்கு கடன் தருகிறான்.

December 7, 2021
One Min Read
50 Views