கையேந்தி நிற்கும் மனிதனை விடுத்து கல்லாக நிற்கும் கடவுளிடம் கொட்டித் தீர்க்கிறான் மனிதன் பணத்தையும் பாசத்தையும்.

February 4, 2024
One Min Read
40 Views