துயரங்களை ஒருபோதும் நேராக நோக்காதவன், மகிழ்ச்சியை அடையத் தகுதி பெறாதவன்

July 27, 2023
One Min Read
23 Views