உன்னை இயற்கை இந்த உலகில் படைத்தது எதற்காக என அறிவதில் தான் அடங்கியிருக்கிறது.

July 27, 2023
One Min Read
25 Views