எதையும் தேடி அலையாமல் இருப்பதே சந்தோஷம் தான் என்று

இல்லாதவனுக்கு எது
கிடைத்தாலும் அது சந்தோஷம்..
இருப்பவனுக்கு
எது கிடைத்தாலும்
அது அலட்சியம்..!
நேற்றைய மகிழ்ச்சியை இன்று
கொண்டாடாத மனம்.. அதற்கு
முந்தைய கவலைக்காக
இன்றும் வருந்துகின்றது..!
தேவையற்ற எண்ணங்களை
சிந்தித்து கவலை அடைவது
சாத்தியம் என்றால்.. தேவையான
எண்ணங்களை சிந்தித்து மகிழ்ச்சி
அடைவதும் சாத்தியமே..!
மகிழ்ச்சி என்பது நல்ல
ஆரோக்கியமும்.. குறைந்த
ஞாபக சக்தியும் தான்..!
நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே
என நினைத்து வாழ பழகி விட்டால்..
மகிழ்ச்சியை நாம் தேடிச் செல்ல
வேண்டியதில்லை மகிழ்ச்சி
நம்மை தேடி வரும்..!
உங்களின் உச்சகட்ட பயத்தில் தான்..
உங்களின் உச்சகட்ட மகிழ்ச்சி
ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறது..!
நீ யாராலும் தேடப்படவில்லை..
உன்னை யாரும் தேடவில்லை
என்றால் சந்தோஷம் கொள்..
ஏனென்றால் யாரும் உன்னை
அவர்கள் சுயநலத்திற்காக
இன்னும் பயன்படுத்திக்கொள்ளவில்லை..!
சந்தோஷத்தை தேடி அலைவதை
நிறுத்திய போது தான் தெரிந்தது..
எதையும் தேடி அலையாமல்
இருப்பதே சந்தோஷம் தான் என்று..!
வாழ்க்கையில் வசதி சந்தோஷம்
எல்லாம் ஆடம்பரத்தில் இல்லை..
நாம் அமைத்துக் கொள்வதில்
தான் இருக்கிறது..!